ciddiyyət

ciddiyyət
ə. ciddilik

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ciddiyyət — <ər.> Bax ciddilik 1 ci mənada. Üzlərdə ciddiyyət, gözlərdə inam; Döyünən qəlblərdə bir hiss – intiqam! R. R.. Tahirzadə ciddiyyətini pozmadı. Səsini daha da ucaltdı. M. C.. Sənubərin sifətinə ciddiyyət gəldi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddiyyətlə — z. Ciddi surətdə, ciddi bir şəkildə, ciddiliklə. Ciddiyyətlə işə girişmək. – Sona ciddiyyətlə əmisinə cavab verdi. . Ə. Ə.. – Biz niyə? – deyə, Simuzər eyni ciddiyyətlə cavab verdi. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • girani — f. 1) bahalıq; 2) m. ciddiyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vüqar — ə. ağırlıq, ciddiyyət, təmkin; öz ləyaqətini gözləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağzıboşluq — is. 1. Sözünün üstündə durmama, etibarsızlıq. // Zabitəsizlik, ciddiyyətsizlik, zəiflik, sözü keçməməzlik. 2. Naqqallıq, boşboğazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilaixtiyar — <ər.> bax biixtiyar. Mahmud bilaixtiyar sobanın qabağında çömbəldi. Ə. Ə.. Səttar bu sözləri o qədər ciddiyyətlə dedi ki, kürd bilaixtiyar onun üzünə baxdı. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boş — sif. və zərf 1. İçində heç nə olmayan. Boş qutu. Boş dükan. Boş çamadan. Boş şüşə. – Boş çuval dik durmaz. (Ata. sözü). Boş əl ilə məc. – heç bir şey əldə etmədən, heç bir şeyə nail olmadan, əlində heç bir şey olmadığı halda. Boş əl ilə üstümüzə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boşalmaq — f. 1. Boş olmaq, boş qalmaq, boş hala gəlmək. Ev boşaldı. Qablar boşaldı. 2. Bərkliyini, sərtliyini, gərginliyini itirmək; yumşalmaq. Atın quşqunu boşalıbdır. Dəri boşalıbdır. 3. Ciddiyyətini itirmək, zəiflik göstərmək, iradəsizlik göstərmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boşluq — is. 1. Boş yer, boş sahə. Bura başdan başa boşluqdur. – Sahil boyu seyrək meşəlik və əngin bir boşluq idi. S. R.. // Məsamə, xırda deşik, oyuq. Külli miqdarda neft və qaz, yalnız böyük həcmdə boşluqları, yəni müəyyən, məsamələri olan süxurlarda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddi — sif. və zərf 1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmkinli. Ciddi adam. Ciddi oğlan. – Tanıyanlar bilir, yeddi yaşında; Ciddi bir qız idin, əqli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”